Fotogaléria

(postupne dopĺňaná najlepšími zábermi)

Bowling 1. a 4. oddelenie foto

Karneval v MŠ foto

Fotografie z prípravy a zahájenia výstavy obrazov nášho žiaka Matúša Baňasa foto

Boli sme pri tom!!! Nielen pri otváraní ale aj pri utváraní posunkov pre Ľubovianske múzeum.
Viac pozri v reportáži
tu foto

Výstavka ovocia a šarkaniáda foto

Prišla k nám pani Jeseň - zábavno súťažné predpoludnie v MŠ foto

Eset Security Days 2013 v Košiciach foto

Medzinárodná výstava výtvarných prác detí "Svet očami detí" foto

Fandíme FC Tatran Prešov - futbalový zápas s MFK Košice foto

Žiaci SOŠ vyrábajú posunky pre múzeum a hrad Stará Ľubovňa foto

Zdravá výživa - proapgácia zdravého stravovania v MŠ foto

Opekačka 1. a 4. oddelenie foto

Vychádzka na Ranč Pohoda foto

Jesenná opekačka foto

Slávnostné otvorenie školského roka 2013 -2014 foto

Koncoročný výlet do Starej Ľubovne foto

Popoludňajšie športové aktivity NKS foto

Medzinárodný deň detí - súťaže v areáli školy foto

Exkurzia grafikov na SOŠ Ostrovského v Košiciach foto

Zdravotná telesná výchova foto

Medzinárodný deň detí - súťaže v malej telocvični foto

O fúzatej snehulienke, alebo O bublinkovom kráľovstve foto

Jazda zručnosti na dvoch kolesách foto

Stretnutie bývalých žiakov našej školy foto

Hviezdoslavov Kubín 2 foto

Hviezdoslavov Kubín 1 foto

0. ročník vo florbale na SOŠ foto

Súťaž Superstar 2013 NKS foto

Deň lesníkov - apríl 2013 foto

Jarné upratovanie okolia školy foto

Na návšteve v knižnici Slniečko foto

Takto sa máme starať o svoje zúbky foto

Florbalový zápas žiakov SOŠ foto

Súťaž Legománia foto

Lyžiarsky zájazd foto

Valentínsky večierok žiakov SOŠ foto

Karneval NKS foto

Súťaž v stavaní snehuliakov foto

Turnaj v stolnom tenise na našej škole - učitelia vs. žiaci foto

Turnaj žiakov prešovských SŠ v stolnom tenise aj s našou účasťou foto

Žiaci odboru grafik - oboznamujeme sa s technikou linorytu foto

Súťažno - zábavné popoludnie na internáte SP foto

Pozrite, čo všetko môžeme vytvoriť z potravín foto

Volejbalový turnaj na SOŠ a jeho vyhodnotenie foto

Exkurzia do hvezdárne foto

Ujo lesník v našej škôlke foto

Vianočné besiedky v triedach foto

Slávnostná predsviatočná večera foto

Vianočná Akadémia 2012 foto

Pripravujeme sa na Vianoce: zdobíme, varíme, pečieme medovníky foto

Mikuláš na našej škole foto

Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov SOŠ foto

Festival nepočujúcich v Nitre foto

Žiacka porada žiakov SOŠ v klubovni foto

Volejbalový turnaj - žiaci vs. učitelia (0. ročník) foto

Súťažná hra HIP HAP HOP foto

Púšťanie šarkanov v MŠ foto

Skladanie tangramov - súťaž foto

Jesenná opekačka foto

Šarkaniáda foto

Vyhodnotenie stolnotenisového turnaja - SOŠ foto

Poriadok okolo školy foto

Hrabanie lístia foto

Jesenné upratovanie foto

Noc škriatkov foto

Vyrezávanie tekvíc v škole - 1. C trieda foto

Vyrezávanie tekvíc v záhradnom centre - 7. A trieda foto

Deň zdravej výživy v MŠ foto

"Farebný týždeň" foto

Výstavka "Plody jesene" foto

Výlet na Ranč Pohoda foto

Cyklistická súťaž vo Valašskom Meziříčí foto

Boli sme na koncerte "Integrácia 2012" foto

Prešovský Večerník napísal o našej MISS foto článok

Miss Deaf 2012 je naša žiačka Erika Ďuricová foto foto

Vynovili sme si preliezky foto

Zoznamko foto

Dr. Klaun - Cirkus Pepele foto

Otvorenie nového školského roka 2012/2013 foto

Exkurzia žiakov SOŠ v Slov. technickom múzeu v Košiciach - Leonardo da Vinci foto

Výlet k hasičom a koncoročná opekačka - Prípravka B a druhý ročník foto

Koncoročný výlet NKS žiakov foto

Rozlúčková opekačka končiacich žiakov SOŠ foto

Polícia - ako sa bezpečne správať v lete foto

Záverečné slúšky 2012 (IV.Eu. IV.Ku, III.OU) foto

Outdoor lanový park Prešov foto

Fyzika - elektrický obvod - VI. R trieda foto

Celoštátne športové hry SP žiakov Levoča 2012 foto

Divadelné predstavenie: Jonáš Záborský: Podivuhodný skon sedliaka Škorca foto

Výmenný pobyt žiakov SOŠ so žiakmi z Valašského Meziříčí foto

Mím Vlado Kulíšek a jeho predstavenie - "Smetiak" foto

Exkurzia žiakov elektro a grafik vo firme Glunz&Jensen foto

Športovo herné popoludnie NKS foto

Karneval MŠ foto

MDD na našej škole foto

World Challenge Day - pohybuj sa aspoň 15. minút... článok foto

Rozlúčka s maturantami foto

Maturitné skúšky V.Eš, II.Ne, II.Nk foto

Divadlo Danka a Janka foto

Návšteva Ekocentra - MŠ foto

Športovo relaxačný deň foto

Súťaž s kolobežkou foto

Pyšná princezná - Divadlo portál foto

Vedomostná súťaž foto

Výstavka veľkonočných kraslíc - práce detí z ŠKD foto

Jarné upratovanie okolia školy foto

Divadlo DRaK foto

Žralok v Prešove foto

Projekt Dr. Klaun - Miroslav Kasprzyk - Klaunovo snívanie foto

Písomná maturita zo Slovenského a Anglického jazyka na SOŠ foto

Testovanie žiakov 9. ročníka - Monitor 9 foto

Exkurzia k hasičom foto foto foto

Súťaž Legománia 2012 - stavanie stavebnice LEGO foto

Súťaž Superstar NKS foto

Futsalový turnaj SOŠ foto

Stolnotenisový turnaj 1. oddelenie foto

Stavanie snehuliakov - deti v MŠ foto

Karneval na MŠ foto

Karneval 1. stupeň NKS foto

Karneval v Materskej škole foto

Valentínska diskotéka na SOŠ foto

Návšteva detí z MŠ u stomatológa foto

Polročná diskotéka foto

Čo všetko postavíme z Lega - súťaž foto

Súťaž v stavaní snehuliakov foto

Záchranári - ako pomôcť zraneným foto

Vianočná akadémia foto

Mikuláš na našej škole foto

Testovanie z Anglického jazyka na SOŠ foto

Žiaci končiacich ročníkov SOŠ na akcii PROEDUCO 2011 foto

Stretli sme sa s Mestskou políciou výtvarné práce

Skladanie tangramov v ŠKD foto

Šarkaniáda škôlkárov foto

Výlet do Košíc foto

Posedenie pri zdravom jedle foto

Futbalový krúžok foto

Divadelné predstavenie Dr. Klaun - mím Tomáš Plaszky foto

Šarkaniáda 2011 foto

Dušičkové ikebany foto

Výstavka "Plody jesene" foto

Divadelné predstavenie "O perníkovej chalúpke" - divadlo Portál foto

Les, ako ho nepoznáme - stretnutie s tetou lesníčkou foto

Otvorenie školského roka 2011 - 2012 foto

Rozlúčka deviatakov foto

Dopravná súťaž foto

Darovanie krvi foto

Školský výlet na letisko ako odmena za výhru v súťaži INTEGRÁCIA foto

Školský výlet SP žiakov foto foto

Škola v prírode foto

Celoslovenské športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Bratislave foto

Divadelné predstavenie "Šašo kráľom" foto

Žiaci elektro odboru SOŠ na exkurzii v závode spoločnosti Elcom foto

Záverečné skúšky tried IV.EU a IV.KU na SOŠ foto

Grafici SOŠ na exkurzii v profesionálnej tlačiarni foto

Exkurzia študentov SOŠ a OU do Osvienčimu a Krakowa foto

Vystúpenie detí na slávnosti v Prešovskej univerzite foto

Fotosúťaž pre žiakov ZŠ a SŠ - výsledky foto

Deň detí - súťaže v škole foto

Deň detí - návšteva leteckej základne foto

Celoštátne hry žiakov s NKS foto

Futsalový turnaj Integrácia 2011 foto

Športové hry foto

Nominačné preteky žiakov s NKS na Celoštátne hry žiakov s NKS foto

Žiaci SOŠ sa zúčastnili súťaže "Kľúče od pevnosti" foto

Kaposvár 2011 foto

Súťaž v jazde zručnosti na bicykli foto

Výstavu "Jarné kvety" zorganizovala pani učiteľka Mgr. Borguľová foto

Deti z MŠ na exkurzii v knižnici foto

Na vyhodnotení výtvarných prác žiakov v súťaži Wagon Slovakia foto

Študenti SOŠ odboru grafik finišujú na projekte Roto + slávnostné vyhodnotenie foto

Exkurzia študentov SOŠ na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove foto

Študenti SOŠ sa zúčastnili bowlingového turnaja stredných škôl foto

Študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie na praxi v našej škole foto

Divadlo DRaK foto

Klaun Adyno foto

Karneval v MŠ foto

Deň otvorených dverí na SOŠ a OU pre sluchovo postihnutých žiakov foto

Karneval pre žiakov s NKS foto

Karneval pre žiakov so SP foto

Divadelné predstavenie "Červená čiapočka" foto

Súťaž "Superstar" pre deti z tried s NKS foto

Vianočná besiedka foto

Žiaci SOŠ na exkurzii u profesionálneho fotografa foto

Workshop "Cudzí jazyk a žiaci so sluchovým postihnutím" foto

Mikuláš na našej škole foto

Zhotovenie šarkana foto

Lezenie na umelej stene foto

Výstavka "Plody jesene" foto

Jesenné upratovanie foto foto foto foto

Exkurzia do hvezdárne foto

Žiaci SOŠ (I.G a II.G) na výstave fotografií a fototechniky FOTO Slovakia 2010 v Bratislave foto 

Exkurzia 40 študentov špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity 14. októbra 2010 na našej škole foto foto foto

Stretnutie s klinickými logopédkami: Mgr. Dagmar Kobulská, Mgr. Eleonóra Malagová, Mgr. Gertrúda Oríšková

Divadelné predstavenie "Majsterko Maliarko" foto

Otvorenie školského roka 2010 - 2011 foto

Piknik a opekačka foto

Záverečné skúšky tried 4.Eu,4.Ku a 4.Su od 14. - 17. 6. 2010 foto

Celoštátne športové hry škôl pre deti s chybami reči v Brezolupoch  foto

Futbalový turnaj medzi triedami foto

Výlet detí z Materskej školy  foto

Výlet detí zo ŠZŠ foto

Foto triedy ŠZŠ foto

Vystúpenie na akcii Dni Prešova 2010 foto

Branné cvičenie žiakov SOŠ v Haniske pri Prešove foto

Exkurzia žiakov 1.Ešg a 3.Eš vo firme Glunz & Jensen foto

Deň detí na našej škole foto

Celoštátne športové hry pre sluchovo postihnutých žiakov foto foto

Pečenie medovníkov ku Celoštátnym športovým hrám pre sluchovo postihnutých žiakov foto

Integrácia 2010 foto

Divadelné predstavenie divadla "Žihadlo", v ktorom vystúpil klaun PEPELE foto

Futsalový turnaj "O pohár integrácie" foto

Divadelné súbory žiakov našej školy v Michalovciach. foto

Vystúpenie našich žiakov na akcii "Záujmová umelecká činnosť" v Bratislave foto

Žiaci našej školy navštívili 10. - 13. mája v rámci výmenného pobytu našu partnerskú školu vo Valašskom Meziříčí a na našej škole sme privítali žiakov z partnerskej školy. foto foto foto

Výzdoba našej školy ku Dňu Matiek foto

Na našej škole sme 7. mája privítali návštevu zo Špeciálnej ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch foto

Nominačné preteky na CŠH žiakov s NKS v Brezolupoch foto

Lesnícke dni foto

Na výstave "Vedecká hračka" foto

"Deň narcisov" - zbierka na podporu boja proti rakovine foto

Divadelné predstavenie "O psíčkovi a mačičke." foto

Jarné upratovanie areálu školy foto

Exkurzia do firmy Polygraf Print foto

Veľkonočná výzdoba školy foto

Na výstave ABC Stavebníctva foto

Na výstave zvierat foto

Maturita zo slovenského jazyka na SOŠ foto

Medzi deti opäť prišla pani Jana Hristová na Canisterapiu foto

Turnaj SOŠ v bowlingu foto

Škôlkari boli na návšteve v knižnici foto

Žiaci našej školy nás opäť úspešne reprezentovali vo vedomostnej súťaži foto

V telocvični našej školy bolo 10. marca 2010 divadelné predstavenie Divadla bez opony: O hlúpom Janovi foto

Potravinová banka v spolupráci s Danone darovala deťom v našej škole mliečne výrobky. Ďakujeme! foto

Výstava " Trinásta komnata " foto

Žiaci našej školy prispeli programom na benefičnom podujatí pre znevýhodnené deti v Košiciach - "Usmej sa na mňa" foto

Deti z Materskej školy navštívili knižnicu foto a hasičov foto

Canisterapia pre žiakov ŠZŠ s poruchami sluchu pod vedením pani Jany Hristovej a jej štvornohých kamarátov foto

Navštívili sme Planetárium foto

Predplavecká príprava žiakov MŠ foto

Valentínska diskotéka 11. februára 2010 foto

Seminár o trendoch v kochleárnej implantácii - Košice

Divadelné predstavenie "Klaun kúzelníkom" foto

Zábava a hry na snehu

Polročná diskotéka foto

Karneval ffotoofoto

Deti navštívili Ekopark foto a pripravili ľadovú plochu foto

Seminár o digitálnej fotografii

Divadelné predstavenie "O stratenom mlyne"

Deti z našej Materskej školy navštívili soľnú jaskyňu

Stánok našej školy na vianočných trhoch

Vianočná akadémia

Sviatočná večera pre žiakov

Predvianočné vystúpenie v Domove sociálnych služieb

Predvianočné zapálenie prskaviek na OU

Návšteva z Valašského Meziříčí a podpis partnerskej dohody

Výstava prác žiakov našej školy na Krajskom školskom úrade v Prešove

Seminár o komunikácii kresbou písmen veľkej tlačenej abecedy
vo vzdelávaní mentálne postihnutých žiakov, variant B a C vyučovania

Maľovanie na telo v CVČ ABC Prešov

Vystúpenie žiakov v Domove sociálnych služieb

Jesenné upratovanie areálu školy

Beseda so psychológom

SOŠ vyučovanie 

Naši žiaci na praxi  

Jeseň - aranžovaná výstava 

Návšteva Technického múzea v Košiciach

Kaposvár 2009

Veľtrh Fotografia 2009 Bratislava

Divadlo Babadlo (september 2009)